Vi skriver icke Ifall det befintliga hyreskontraktet, utan den avflyttande tillåts notera på ett bilaga åt det befintliga kontraktet. Här tar saken där kvarboende ensamt ansvar stäv kontraktet.Här slänger ni förpackningar itu wellpapp såsom känns upprepa på det vågiga mellanskiktet. Likväl Icke vaxad wellpap eller plastbelagd papper… Read More


Vi skickar jämn ut någon enkät åt En sortiment itu våra hyresgäster. Inom enkäten ställer vi bland annat frågor om boendet, servicen och saken där totala nöjdheten tillsammans Stena Fastigheter såsom hyresvärd.3.När du fyllt i formuläret är du anmäld mot e-faktura samt äger ändrat ditt fason att Pröjsa din hyresbelopp mot näst… Read More


 Vi skriver ej Försåvitt det befintliga hyreskontraktet, utan saken där avflyttande tillåts notera på någon bilaga mot det befintliga kontraktet. Här tar den kvarboende ensamt förpliktelse för kontraktet.Lägenheten lämnas senast kl 12:00 dagen postumt saken där dag hyresavtalet upphör att omfatta. Ifall det är ett lördag, söndag el… Read More


Det är centralt att icke hava stora möblemang snarare elementen. Möblerna hindrar värmen från att följa ut i rummet. Ifall ni Därtill inneha en termostat hemma luras den att antaga att det är jämbördig Hett i resten av rummet såsom bred termostaten.Betydelsefullt att gällandepeka är också att andrahandshyresgästen inte äSkänker en … Read More


Alltsammans som hör mot lägenheten ämna existens på läge vid besiktningen, exempelvis dörrar och hatthylla. Väggfasta kabinett, vitvaror, loftshage mm som ni själv installerat eller tagit över från ett tidigare hyresgäst skall tas bort.Arbetet kan bestå utav handhavande bruten rabatter och utemiljön. Det kan också innebära trappstäd… Read More